Krzysztof Bary│a

EKOLOGIA + SPORT = ZDROWE »YCIE

Mój program

O sobie

Pytaj▒

Poparcie

Kontakt

 
Poparcie

Poparcie w wyborach do Sejmu i Senatu 2007:Wyniki wyborów: http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/19/W2856/19.htm
G│osowa│o na mnie 287 Wyborców.
Wszystkim Pa˝stwu, którzy  zauwa┐yli

moj▒ kandydaturŕ i zechcieli oddaŠ  na mnie swój g│os - Serdecznie Dziŕkujŕ.