Krzysztof Baryła 

EKOLOGIA + SPORT = ZDROWE ŻYCIE

Mój program

O sobie

Pytają

Poparcie

Kontakt

 
Mój program

Szanowni Państwo,

koło cywilizacji nabrało przyspieszenia.

Rzeczy niemożliwe stają sią możliwe.

Rośnie spirala oczekiwań i potrzeb.

Nasze naturalne środowisko ulega postępujcej

degradacji. Rośnie liczba chorób cywilizacyjnych.

 

EKOLOGIA, jutro każdego z nas.

Konieczne jest nowoczesne prawo, a także ludzie

głęboko rozumiejący i znający tę 

problematykę,

aktywne społeczeństwo i aktywny  Parlament.

Przezorni żyją dłużej.

 

Koniec medialnych promocji negatywnych postaw ludzkich.

Promujmy ludzi pozytywnie aktywnych.

Młodych duchem i ciałem. 

Aktywność sportowa, to radość

i szansa na długie i zdrowe życie.

Poszukujmy finansowych mechanizmów aktywizujących

ruch, podnoszących kondycje naszego społeczeństwa.

SPORT, ogrom radości w każdym wieku.

Zachęcam do aktywności sportowej z nadzieją, że wybierzecie 10.

EKOLOGIA + SPORT = ZDROWE ŻYCIE