Sponsorzy.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych

www.cent3.uw.edu.pl

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

www.skslegal.pl

Nowa Warszawa

nowawarszawa.pl

Toyota Radość

www.toyota-radosc.pl

O nas

Towarzystwo powstało w r. 1994 z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i nieżyjącego już inż. Michała Hłasko - członka Rady francuskiego towarzystwa "Association Curie et Joliot-Curie" oraz grupy osób związanych z Centrum Onkologii.

Sieci

Biuro biegu

TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W HOŁDZIE,

WARSZAWA
UL. WAWELSKA 15