Partnerzy.

Byle do przodu

byledoprzodu.pl

LXXXIV L.O. im. Bohaterów Narwiku

narwik.vdl.pl

Technikum numer 9 im. Bohaterów Narwiku

narwik.vdl.pl

Stowarzyszenie AMAZONKI

amazonki.com.pl

Nowa Warszawa

nowawarszawa.pl

Wydział Chemi UW

www.chem.uw.edu.pl

Wydział Fizyki UW

www.fuw.edu.pl/home.html

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

www.ichtj.waw.pl

Druk Wielkoformatowy

Litera Cafe

O nas

Towarzystwo powstało w r. 1994 z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i nieżyjącego już inż. Michała Hłasko - członka Rady francuskiego towarzystwa "Association Curie et Joliot-Curie" oraz grupy osób związanych z Centrum Onkologii.

Sieci

Biuro biegu

TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W HOŁDZIE,

WARSZAWA
UL. WAWELSKA 15