Opłata.

Opłata Startowa

Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa 

ul. Wojciechowskiego 35/29
02-495 Warszawa
nr konta: 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320

KWOTA:
- 35 zł od 12.05.2017r do dnia 13.10.2017r
- 40 zł w dniu 14.10.2017r - zapisy w biurze zawodów

TYTUŁ WPŁATY: 
Opłata startowa “Przepędzić Raka”
IMIE, NAZWISKO 
ADRES ZAMELDOWANIA 

O nas

Towarzystwo powstało w r. 1994 z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i nieżyjącego już inż. Michała Hłasko - członka Rady francuskiego towarzystwa "Association Curie et Joliot-Curie" oraz grupy osób związanych z Centrum Onkologii.

Sieci

Biuro biegu

TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W HOŁDZIE,

WARSZAWA
UL. WAWELSKA 15