Uczestnicy.# Imię Nazwisko Numer startowy
39 Karolina Kubik 0
38 Marta Jastrz?bska-Majak 11
37 Arkadiusz Łabacz 0
36 KAROLA KONECKA 0
35 Grzegorz Ratajczyk 23
34 Katarzyna Kaszluga 76
33 Urszula Boniecka 26
32 MARCIN PYTLOS 0
31 sylwia SZCZ??NIAK 53
30 Krzysztof Maksymik 32
29 Jolanta Klusek 22
28 Joanna Klimczak 0
27 Monika Kruszewska 12
26 Adrian Szczekutowicz 0
24 Marlena Budziszewska 71
25 Szymon Pawlaczyk 61
23 El?bieta G?owacka 21
22 Maciej Mijas 0
40 JUDYTA MALINOWSKA 0
41 Marta Frankel-Dominik 24
42 Maria Karweta 0
43 Katarzyna Siemi?ska 25
44 Zbigniew Malinowski 0
45 Grażyna Barszcz-Winnicka 0
46 MARIUSZ NASKRĘT 27
47 Rafa? Janasz 51
48 Karolina Bielec 29
49 Izabella Kalbarczyk 102
50 Jacek Bajorek 0
51 Monika Derecz 0
52 kate Wieczorek 28
53 JANUSZ KUNKA 33
54 Agnieszka P?dzisz 30
55 ANNA GAWRACZY?SKA 31
56 Anna Kuna 0
57 SYLWIA WO?CZAK 98
58 Jaroslaw Bator 58
59 Wojciech Wyszy?ski 34
60 Malgorzata Gniado 0
61 Justyna Sadowska 40
62 Magdalena Maciejewska 0
63 Maciej Małecki 0
64 Jacek Adamczyk 60
65 Magdalena Wierzbicka 0
66 Agnieszka Miszewska 35
67 MICHA? MISZEWSKI 45
68 KATARZYNA KRUPOWICZ 41
69 Anna Wojewódzka 0
70 Grzegorz Laszczka 0
71 KAROLINA RYBARSKA 36
72 Bartosz Bucki 0
73 Monika Krasi?ska 42
74 Monika Łyp 0
75 Agnieszka Zień 0
76 Ania Łuczak 70
77 Micha? ?uczak 72
78 Patryk Sowa 37
79 MARIUSZ BIŃCZYCKI 0
80 Andrzej ?wi?tochowski 39
81 Agnieszka Pieczywek 48
82 Lidia Bodaszewska 93
83 Piotr Kazimierski 38
84 Krystyna Bartosik 75
85 Joanna Dobiasz 0
86 Agnieszka Trzci?ska 43
87 ANETA D?BSKA 44
88 Iwona Trzci?ska 49
89 Micha? Trzci?ski 50
90 Grzegorz Sieniawski 0
91 Jolanta K?dzia 47
93 Ewa Paprocka 87
94 JANUSZ BUKOWSKI 46
95 Dorota Wojewódzka 0
96 Beata Wysoczarska 64
97 Łukasz Boruń 0
98 Magdalena Ruci?ska 52
99 Katarzyna Seweryn 63
100 małgorzata gniado 0
101 Anna Osowiecka 0
102 Ryszard gniado 0
104 Beata Sznejfus 0
105 Angelika Zakab?ukowska 54
106 Magdalena Ostrowska 59
107 Anna Bodzi?ska 55
108 Patryk Koz?owski 57
109 Jacek Pisarek 66
110 Iwona Kotarba 56
111 Justyna Seweryn 62
112 Beata Szcze?niak - Piwowarska 65
114 MICHA? Kwiatkowski 69
115 Katarzyna Andruczyk 67
116 Arkadiusz Andruczyk 68
117 Sandra Jastrzewska 74
118 Micha? Szczygie? 73
119 katarzyna kaszluga 0
120 KRYSTYNA BARTOSIK 0
121 Iwona Kochman 77
122 Iwona Gusta 78
123 Anetta Orlicka 0
124 Beata Sk?adanowska 89
125 Mariusz Jacek Kamionowski 82
126 Aleksandra Ponikowska 79
127 Ewelina Bac?awska 80
128 Kamil Bajura 81
129 Micha? Paprocki 88
130 Kinga Kowalska 83
131 Joanna Tym 15
132 Klaudia Zdzichowska 92
133 Anna Zalewska 91
134 Agnieszka Chomagacka 95
135 Sławomir Patynowski 0
136 Marta Katarzyna Formela 0
137 Kasia Marciniak 0
138 Agnieszka Hryciuk 16
139 Weronika Brodawka 0
140 MARCIN Stachowicz 18
141 Adam Lipko 99
142 Rafa? Piechota 94
143 Dominika Smolińska 0
144 Barbara Sobczyk 101
145 AgnieszkA Pietrzak 84
146 Piotr Sobieszczak 86
147 Olga Sobieszczak 85
148 Wojciech Skowro?ski 90
149 Ewa Kociszewska 96
150 Jan Kociszewski 97
151 Adam Kwietniewski 100
152 Dorota Zieli?ska 14
153 Łukasz Sagan 17
154 Katarzyna Pielak 13
155 Roman Gog? 10
156 Jacek Pi?cek 19
157 Ewelina Zalewska 103
158 Katarzyna Kowalska 105
159 Ma?gorzata Wilczy?ska 106
160 Iwona Ros?o? 107
161 Marta Wojtkowska-Maksymik 108
162 Karolina Zaj?czkowska 109
163 Wojciech Skory 104
164 Kxawery Jaranowski 110
165 Artur Tomasiak 0
166 Ma?gorzata Sobieszczak-Marciniak 1
167 Anna Rupi?ska 5
168 Katarzyna Hyra 7
169 Agnieszka Skowronek 8
170 Anna Kratiuk 9
171 Sebastian Zas?pa 2
172 Krzysztof Bary?a 3
173 Wojciech Wyszy?ski 4
174 Adam Usi?dek 6
175 Micha? Chrzanowski 20
176 Konrad Matczuk 112
177 Pawe? Rupi?ski 114
178 Julia Kociszewska 111
179 Maja Kleszczewska 115

O nas

Towarzystwo powstało w r. 1994 z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i nieżyjącego już inż. Michała Hłasko - członka Rady francuskiego towarzystwa "Association Curie et Joliot-Curie" oraz grupy osób związanych z Centrum Onkologii.

Sieci

Biuro biegu

TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W HOŁDZIE,

WARSZAWA
UL. WAWELSKA 15