Dokumenty do pobrania.

Karta zgłoszeniowa zawodnika

Pełnomocnictwo do obioru pakietu

Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do udziału w zawodach jego dziecka

Zgoda rzodzica na wolontariat dziecka

O nas

Towarzystwo powstało w r. 1994 z inicjatywy prof. Andrzeja Kułakowskiego, ówczesnego Dyrektora centrum Onkologii -Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i nieżyjącego już inż. Michała Hłasko - członka Rady francuskiego towarzystwa "Association Curie et Joliot-Curie" oraz grupy osób związanych z Centrum Onkologii.

Sieci

Biuro biegu

TOWARZYSTWO MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE
W HOŁDZIE,

WARSZAWA
UL. WAWELSKA 15